https://www.high-endrolex.com/43 Budowa domu bez pozwolenia, ale z projektem. Prawo budowlane 2015

Kiedy można budować dom bez pozwolenia? Kiedy wymagany jest projekt budowlany? Co jeszcze zmieni się w prawie budowlanym w 2015 roku?

 
https://www.high-endrolex.com/43
eNieruchomosci.pl: strona główna - zarządzaj artykułami

Nieruchomości Mościcki

Dział: Prawo12 05 2015

Budowa domu bez pozwolenia, ale z projektem. Prawo budowlane 2015

Pod koniec czerwca 2015 wejdzie w życie nowelizacja prawa budowlanego. Jak mówią jej autorzy, ustawa ma na celu uproszczenie i skrócenie procedur budowlanych, w szczególności przez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych. Kiedy można budować dom bez pozwolenia? Kiedy wymagany jest projekt budowlany? Co jeszcze zmieni się w prawie budowlanym w 2015 roku?

Budowa domu bez pozwolenia na budowę

Najistotniejszą dla wielu inwestorów zmianą w prawie budowlanym jest zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Domy jednorodzinne będzie można budować na podstawie zgłoszenia budowy, co znacznie skróci formalności budowlane. Zgłoszenie budowy dotyczyć będzie jednak tylko tych budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, czyli nie jest uciążliwe dla sąsiadów czy nie wpływa na ich nieruchomość. Określenie obszaru oddziaływania będzie nowym obowiązkiem projektanta.

Jeżeli w ciągu 30 dni od zgłoszenia budowy starosta nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć budowę domu. Do tej pory czas oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę wydłużał możliwość jej rozpoczęcia nawet o kilka miesięcy. Co istotnie, zniesiony zostanie również obowiązek zawiadomienia nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia budowy na co najmniej 7 dni przed terminem.

Uwaga! Uzyskanie pozwolenia na budowę będzie możliwe, gdy inwestor uzna, że jest to dla niego korzystniejsze.

Zgłoszenie budowy z projektem budowlanym. Projekt budowlany bez oświadczeń dostawców mediów

Do zgłoszenia budowy konieczne będzie dołączenie projektu budowlanego, który musi być zgodny z MPZP. Zmianą dotyczącą projektu budowlanego jest jednak to, że zniesiony zostanie obowiązek dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Nie będzie też konieczności dołączania oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (przy drogach niższej klasy). Uzgodnienia te zostaną wykonane na późniejszym etapie robót. To kolejny element, który skróci formalności budowlane, skracając czas opracowywania projektu budowlanego przed rozpoczęciem inwestycji.

Jakie obiekty można budować bez pozwolenia na budowę?

Oprócz domów jednorodzinnych, nowelizacja przewiduje budowę na podstawie zgłoszenia następujących obiektów:

 • garaże wolno stojące i ganki do 35 m2,
 • parterowe domki letniskowe do 35 m2
 • budynki handlowe lub usługowe do 35 m2,
 • szamba do 10 m3,
 • baseny oraz oczka wodne do 50 m2.

 

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Nowelizacja poszerza również katalog obiektów, które można użytkować na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, a nie jak dotychczas – pozwolenia na użytkowanie. Chodzi tu o:

 • warsztaty rzemieślnicze,
 • stacje obsługi pojazdów,
 • myjnie samochodowe,
 • garaże do 5 stanowisk włącznie,
 • obiekty magazynowe takie jak: chłodnie, hangary, wiaty,
 • budynki kolejowe takie jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego,
 • place składowe, postojowe,
 • parkingi,
 • stawy rybne.

 

Rozwiązanie to skróci czas oczekiwania na przystąpienie do użytkowania. Czas tzw. milczącej zgody na użytkowanie (brak sprzeciwu administracji) skrócony zostanie z 21 do 14 dni.

Źródło: Redakcja DOM.pl , 05.2015

RSS jest to standard przesyłania nagłówków informacji.
Nagłówki te mogą być odczytwane przez specjalne programy - czytniki RSS. Ich listę oraz katalog zasobów RSS można znaleźć na tej stronie: http://rss.mrok.org.

Dzięki temu najnowsze informacje trafiają do Ciebie od razu, bez potrzeby przeglądania poszczególnych stron www.

Więcej o RSS możesz się dowiedzieć tu:
Nasze kanały RSS | więcej o RSS >>

wszystkie działy

Artykuły
Kredyty
Dla pośrednika
Wzory umów
Prawo
Nowości
Budowa domu
Rynek pierwotny - zdjęcia z budowy


    << Powrót

| o nas | współpraca | reklama | kontakt | polityka prywatności | mapa serwisu | poleć nas | dodaj do ulubionych | zgłoś błąd | pomoc |

© Copyrights 2003-2024 Germino


nieruchomości - mieszkania - domy - działki - agencje nieruchomości - kredyty mieszkaniowe